Zgłoś swoją bibliotekę do akcji „Żonkile”

Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN już po raz dwunasty zachęca wszystkie szkoły, biblioteki i inne instytucje do włączenia się w akcję Żonkile.

Jeśli chcesz otrzymać materiały edukacyjne Muzeum POLIN i włączyć swoją placówkę w obchody rocznicy powstania w getcie warszawskim, wypełnij formularz zgłoszeniowy do 14 kwietnia.

Zgłoś bibliotekę / instytucję kultury >>
Zgłoś szkołę >>

W 81. rocznicę powstania (19 kwietnia) udostępnione zostaną nowe materiały edukacyjne, dopasowane do potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży:

  • film animowany na podstawie opowiadania „Pamięć drobinek” Zofii Staneckiej przygotowany z myślą o dzieciach z klas 1-3 szkół podstawowych;
  • opowiadanie „Szuflada” Zuzanny Orlińskej dla klas 4-6 szkół podstawowych (w wersji tekstowej z pięknymi ilustracjami Aleksandry Artymowskiej oraz wersji audio czytanej przez aktora Jędrzeja Fulara);
  • film animowany na podstawie opowiadania „Było – nie ma – jest” Katarzyny Jackowskiej-Enemuo przygotowany z myślą o uczennicach i uczniach z klas 4-6 szkół podstawowych.

Wszystkie osoby zgłoszone do akcji będą mogły wziąć udział w szkoleniach online dotyczących możliwości włączenia się w akcję Żonkile i wykorzystania towarzyszących jej materiałów edukacyjnych.

Więcej informacji na stronie Muzeum POLIN.

Kontakt:
zonkile@polin.pl


Działania edukacyjne w ramach akcji Żonkile wspiera FRSI.